warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

DSC_0521Parafię katolicką w 1462 r. założył ówczesny właściciel Paweł Odrowąż. On też zbudował pierwszy kościół. Drugą świątynię, której fundatorem był Marcin Łyczko, konsekrował w roku 1591 arcybiskup Jan Solikowski. W 1727 r. z funduszy kolejnego właściciela wsi Dominika Kossakowskiego zbudowano trzecią świątynię, którą w 1753 r. w czasie wizytacji biskup przemyski Wacław Sierakowski konsekrował. Czwarty drewniany kościół zbudowano w 1817 roku z funduszy Ignacego Konarskiego, do którego należały wtedy Łanowice.
Łanowicka parafia początkowo należała do dekanatu samborskiego diecezji przemyskiej, a od 1912 roku – do dekanatu Rudki. Przed wojną do  parafii należały także wsie: Kowenice, Maksymowice, Mistkowice, Pianowice i Zarajsko. Na terenie parafii znajdowały się kaplice: św.Andrzeja Boboli w Kowenicach (wymurowana w 1913 r. i poświęcona w 1937 r.), św.Antoniego w Maksymowiczach (zbudowana w 1924 r.).
W 1948 r. władze sowieckie aresztowały ks. Dominika Czeszyka – proboszcza i zesłały go na Syberię. Opiekę nad parafią przejął o.Aleksander Kałużewski – redemptorysta z Mościsk, który w 1958 r. musiał wyjechać do Polski. Kościół został zamknięty w 1953 r., a w 1980 r. ostatecznie zburzono. W 1989 r. postawiono nową kaplicę na cmentarzu i rozpoczęto budowę nowego kościoła, który został poświęcony 1 993 r. przez biskupa Rafała Kiernickiego ze Lwowa. w latach 189-1994 parafię obsługiwał ks.Gerard Liryk, a od 1994 r. obsługują Księża Saletyni. Pierwszym proboszczem został mianowany ks.Jan Ożóg MS, który przez 12 lat formował na nowo ducha parafii.
W 1998 r. został wybudowany dom parafialny. A dnia 11.09. 2004 r. kardynał Marian Jaworski poświęcił Kalwarię Saletyńską.

loading
×